1. Az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

  A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”). az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („PTK”), továbbá a gazdasági reklámtevékenség alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

  Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a www.rotavill.hu címen elérhető weboldalhoz (továbbiakban:”weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

  A Tájékoztató csak a személyes adatok kezelésére terjed ki.

 2. Fogalom meghatározások:

  Adatkezelés:

  az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.

  Adatkezelő:

  az a meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – ónállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

  Személyes adat vagy adat:

  bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy, Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

  Adatfeldolgozó:

  az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  Felhasználó:

  az a természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében személyes adatot megad.

  Külső szolgáltató:

  az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthat. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel, sem a szolgáltatások üzemeltetőjével együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

  Tájékoztató:

  Az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 3. Adatkezelő személye és tevékenysége:

  Név: ROTAVILL Kft.

  Cím: 2800 Tatabánya, Vágóhíd utca 2/A

  Postai cím: 2800 Tatabánya, Vágóhíd utca 2/A

  E-mail cím: iroda@rotavill.hu

  Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

  Az Adatkezelő az alábbi tárhelyszolgáltató segítségével működteti a weboldalt, aki adatfeldolgozónak minősül.

  Adatfeldolgozók elérhetősége:

  A tárhely-szolgáltató:

  Név: ARPANET Informatikai Tanácsadó és Rendszerfejlesztő Kft.

  Székhely: 9024 Győr, Kálvária u. 55. I/8. – (+36 96) 527-654

  Postázási cím: 9001 Győr, Pf. 654.

  E-mail: info@arpanet.hu

  Könyvelő:

  Név: Kalkulus Plus Kft.

  Székhely: 2800 Tatabánya, Hunyadi János tér 4. fsz/2.

  Postázási cím: 2800 Tatabánya, Hunyadi János tér 4. fsz/2.

  Futár:

  Név: Express One Hungary Kft.

  Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.

  Postázási cím: 1239 Budapest, Európa utca 12.

  Az adatfeldolgozók az adatokat a szerződésben meghatározott feladataik ellátására használhatják fel, harmadik személy részére adatot nem továbbítanak.

 4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama

  Adatkezelés jogalapja:

  Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jelegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. §. 1 (Bek) a, pont). A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának hiányában csak akkor kezel adatot, ha törvény erre egyértelműen felhatalmazza.

  Adatkezelés időtartama:

  Az adatkezelés önkéntes. Kezdete a regisztrációval indul, de önkéntes alapon, bármikor megszüntethető, a hozzájárulás visszavonható. A Vásárlók adatait kizárólag saját számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk. A Vásárlói adatok a szállítás és a kézbesítés idejére, átadásra kerülnek a szállító cégeknek. Szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk, vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelez). A vásárlói regisztráció során megadott adatait, a hozzájárulásának visszavonásáig, illetve, amennyiben a visszavonás korábbi időpontban következik be, akkor a jogszabályban meghatározott kötelezettségek, jogok teljesítéséig (számlázás, elállási jog, garancia érvényesítésének joga) tároljuk.

  Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

  • felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás- rendelések teljesítése,
  • rendelések kiszámlázása- rendelések kiszállítása
  • a felhasználó részére hírlevelek, ajánlatok kiküldése
  • elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése
  • a felhasználók jogainak védelme

  Az adatok forrása:

  Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

  Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja, hírlevélre feliratkozása során történik.

  Kezelt adatok köre:

  Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott adatokat, a regisztrációhoz, hírlevél feliratkozáshoz, rendelések teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezeli.

  A felhasználó a regisztrációja, hírlevélre feliratkozása során megadja a nevét, email címét, jelszavát. A rendelések teljesítéséhez ezen felül megadásra kerül továbbá a felhasználó részéről a kiszállítási cím, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszám.

  A viselkedéssel kapcsolatos adatok eltárolása automatikusan történik, az adatkezelési és a cookie szabályzat elfogadásával egyidőben.

  Adattovábbítás: Személyes adatait a tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon kívül nem továbbítjuk harmadik személy részére.

 5. Cookie adatkezelés

  A Rotavill Kft. weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

  Mi is az a süti?

  A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

  Milyen sütiket és mire használ Rotavill Kft.?

  A Rotavill Kft. a sütiket a következő célokból használja:

  • weboldalunk fejlesztése,
  • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
  • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
  • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
  • böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
  • a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.

  A sütik típusai:

  1. Alapműködést biztosító sütik: (tracking – az OpenCart rendszer használja, currency – a pénznem meghatározásához használják, ahol a termékárak megjelenítésre kerülnek, leanguage – az OpenCart nyelvének meghatározására szolgál, PHPSESSID – Megtartja az ügyfél munkamenet azonosítóját, a folyamat, és az ügyfél rendeléskövetése során.)

   Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

  2. Statisztikai célú sütik: (ezeket a Google (Analytics, Adwords) használja, számunkra a kimutatásokhoz, melyek a mi munkák segítését szolgálják.)

   Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.. Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

  3. Célzó- és hirdetési sütik: Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében. Amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

  Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

  Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

  Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

  Adatai kezelésével kapcsolatban személyesen, a webáruházban bejelentkezve, a fiókjában, a GDPR eszközeim menüpont alatt, írásban postai úton (Rotavill Kft. 2800 Tatabánya, Vágóhíd utca 2/A.), telefonon (+36 70 502-0945) vagy e-mailben (balpatakipeter@rotavill.hu) kérelmezheti a Rotavill Kft.-től, mint Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

  Az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az előzőekben megadott elérhetőségeken.

  Panaszt tehet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 6. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

  Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

  • Személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
  • Helyesbítéshez való jog
  • Adatkezelés korlátozása,
  • Törléshez való jog,
  • Hordozhatósághoz való jog,
  • Tiltakozáshoz való jog,
  • Hozzájárulás visszavonási joga.

  Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

  A hozzájárulás visszavonásának joga

  Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

  A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

  Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

  • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
  • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

  A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a weblapon bejelentkezés után, a GDPR menü alatt hozzáférhetővé tesszük Önnek az adfatait, vagy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

  Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

  Helyesbítéshez való jog.

  Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  Adatkezelés korlátozásához való jog.

  Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

  Törléshez – elfeledtetéshez való jog.

  Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
  • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
  • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

  A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

  Tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Hordozhatósághoz való jog

  Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg széles körben értelmezhető formában, formátumban megkapja, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk.

  Jogorvoslati lehetőségek

  Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

  Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

 7. Adatbiztonság

  Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

 8. Egyéb rendelkezések

  Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

  Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

  • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
  • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
  • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

  Amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezelés csak egyértelmű és kifejezett hozzájárulást követően kezdődhet meg.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.